Hakkında - Hatice Ünal

Hakkında

Hatice Ünal

1969 yılında Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla İlişkiler ve Felsefe üzerine tamamladı. Resim çalışmalarını çocukluğundan bu yana sürdüren sanatçı, Hikmet Barutçugil’den ebru, Reza Hemmatirad’dan minyatür, Doç. Dr. Münevver Üçer’den tezhip ve Etem Çalışkan’dan da kaligrafi dersleri aldı. Ebruda yeni çalışmalara da yer vererek, renklerin sonsuzluğunda soyut ve somutun ahengini aradı. Ebru üzerine resim, minyatür, tezhip ve kaligrafi sanatını, kendine has bir estetikle tasarımlayarak, harmonik bir üslupta yorumlamaktadır. Sanatçı ayrıca grafik, moda tasarımı ve illüstrasyon alanlarında da ürün vermektedir. Resimleri, çeşitli yayın, özellikle çocuk edebiyatı üzerine dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. Eserleri resmi ve özel koleksiyonlarda da yer almaktadır.

KRONOLOJİK KARİYER

PROJELER
Vasıf Yıl
Zeytinburnu Temsili Çini Plaket Tasarımı 2012 (İki Bin On İki)
İl İl Anadolu Medeniyetleri (Kuveyt Türk) 2011 (İki Bin On Bir)
Ebruda İstanbul Düşleri (Koleksiyon) 2010 (İki Bin On)
23 Nisan Beyoğlu Belediyesi Çocuk Etkinliği, Pano Resimleri 2006 (İki Bin Altı)
Altıneller Sanat Festivali Kapısı ve Soğukçeşme Sokak Evleri 2006 (İki Bin Altı)
Beyoğlu’nun Gülen Yüzleri, Beyoğlu Öğrenci Defteri Resimleme 2006 (İki Bin Altı)
Beyoğlu’nun Gülen Yüzleri, Beyoğlu Öğrenci Defteri ve Takvimi Resimleme 2005 (İki Bin Beş)
Sağlık Öyküleri kitabının resimlenmesi (Çilek Yay.) 2005 (İki Bin Beş)
Çocukların Dünyasında Yaşamak, Takvim 2004 (İki Bin Dört)
Güneşle Ay Duymasın kitabının resimlenmesi (Erdem Yay.) 2004 (İki Bin Dört)
Ebristanbul - Anonim - (Ebristan Yay.) 2003 (İki Bin Üç)
ALDIGI ÖDÜLLER
Vasıf Yıl
Kültür Bakanlığı “15.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda ‘Tezhip” dalında ödül 2009 (İki Bin Dokuz)
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ‘2008 Su Yılı’ sebebiyle düzenlenen yarışmada ‘İllüstrasyon’ dalında birincillik 2008 (İki Bin Sekiz)
İSMEK ‘2007 Mevlana Yılı’ sebebiyle düzenlenen yarışmada ‘Tezhip’ dalında mansiyon 2007 (İki Bin Yedi)
KİSİSEL SERGİLERİ
Vasıf Yıl
Sokağın Ruhu, Yeditepe Bienali, Enstalasyon, 8 Nisan-15 Mayıs, Balat, İstanbul 2018 (İki Bin On Sekiz)
Harmoni, Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul 2017 (İki Bin On Yedi)
İstanbul Aşkına, Taksim Metro Sergi Salonu, Beyoğlu, İstanbul 2017 (İki Bin On Yedi)
Ebruda İstanbul Düşleri,Zeytinburnu Kültür Merkezi,İstanbul 2011 (İki Bin On Bir)
Osmanlı'dan Günümüze, Sanat Galerisi - Astoria, Mecidiyeköy, İstanbul 2011 (İki Bin On Bir)
Nun Sanat, Üsküdar, İstanbul 2010 (İki Bin On)
Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, Beyoğlu, İstanbul 2006 (İki Bin Altı)
Tarık Zafer Tunaya, Beyoğlu, İstanbul 2005 (İki Bin Beş)
Galeri Ebristan, Üsküdar, İstanbul 2004 (İki Bin Dört)
GRUP SERGİLERİNDEN
Vasıf Yıl
‘Bahara Merhaba’ Sergisi, Kartal Belediye Fuaye Sergi Salonu, İstanbul 2021 (İki Bin Yirmi Bir)
Yeditepe Bienali, Tesbih(Fesubhanallah) Tematik Sergi, Mekandan Taşanlar, 31 Mart- 15 Mayıs, Ayasofya Müzesi,Tarihi Yarımada Fatih, İstanbul 2018 (İki Bin On Sekiz)
Yeditepe Bienali, Akdeniz Medreseleri, Fatih, İstanbul 2018 (İki Bin On Sekiz)
Meşk VIII, Uluslararası Geleneksel Sanat Buluşmaları, CKSM Küçükçekmece, İstanbul 2017 (İki Bin On Yedi)
Bağlarbaşı Kültür Merkezi 2013 (İki Bin On Üç)
Meşk, Uluslararası Hat, Minyatür, Katı’,Tezhip, Çini ve Ebru Buluşmaları III Küçükçekmece, İstanbul 2012 (İki Bin On İki)
Ahenk, Beyoğlu Sanat Galerisi, İstanbul 2011 (İki Bin On Bir)
Kültür ve Tanıtım Gönüllülüğü Sertifika Töreni, İstanbul Kongre Merkezi 2010 (İki Bin On)
İslam Sanatları Teşkilatı, Genel Sergisi, Cidde, Suudi Arabistan 2010 (İki Bin On)
Resim ve Heykel Müzesi, Ankara 2009 (İki Bin Dokuz)
Feshane Sanat Fuarı, İstanbul Su ve Hayat, Anfa, Ankara 2008 (İki Bin Sekiz)
Darphane-i Amire, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul 2007 (İki Bin Yedi)
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul 2007 (İki Bin Yedi)
Sihirli Fırçalar, Metro Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul 2006 (İki Bin Altı)
Ebristanbul, İslam Eserleri Müzesi, İstanbul 2005 (İki Bin Beş)
Fatih Üniversitesi, İstanbul 2005 (İki Bin Beş)
United Nations Plaza, New York, ABD 2005 (İki Bin Beş)
Yıldız Sarayı, İstanbul 2005 (İki Bin Beş)
Metro Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul 2004 (İki Bin Dört)
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul 2003 (İki Bin Üç)
Decatur House Museum, Washington, ABD 2003 (İki Bin Üç)
Tuze Art Galeri, İstanbul 2002 (İki Bin İki)
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul 2001 (İki Bin Bir)
Tuze Art Galeri, İstanbul 2001 (İki Bin Bir)
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul 2001 (İki Bin Bir)
Yıldız Sarayı, İstanbul 2001 (İki Bin Bir)

Hatice Ünal

She was born in Pazarlar town of Kütahya. She graduated from secondary school in İzmir and then settled in İstanbul. She studied Public Relations and Philosophy at Open Faculty of Anatolian University. The artist, carrying on her artwork since her early childhood, got “Marbling Art” lessons from Hikmet Barutçugil, “Miniature” from Reza Hemmatirad, “Illumination” from Associate Professor Münevver Üçer, and “Calligraphy” from Etem Çalışkan. The artist, working on marbling in a new style, searched for the harmony of abstract and concrete in the infinity of colours. By designing art, miniature, illumination and calligraphy on marbling art, the artist interprets in a harmonic way using her distinctive aesthetics. Besides, the artist works on graphics, fashion design and illustration. Her works has been used in different publications, espscially in children’s books and magazines. Her works also appear on official and private collections.

CHRONOLOGICAL CAREER

PROJECTS
Qualification Year
Zeytinburnu Symbolic Ceramics Plate Design 2012 (Two Thousand Twelve)
Anatolian Civilizations City by City (Kuveyt Turk Bank) 2011 (Two Thousand Eleven)
Istanbul Dreams on Marbling Art (Collection) 2010 (Two Thousand Ten)
Beyoglu Municipality 23 April Children’s Activity, Board Pictures 2006 (Two Thousand Six)
Altineller (Gold Hands) Art Festival Gate and Houses of Soğukçeşme Street 2006 (Two Thousand Six)
Smiling Faces of Beyoğlu, Illustrating School Notebooks 2006 (Two Thousand Six)
Smiling Faces of Beyoğlu, Illustrating School Notebooks and Calendars 2006 (Two Thousand Five)
Illustration of Health Narratives (Strawberry Publishing) 2006 (Two Thousand Five)
Living in Children’s World Calendar 2004 (Two Thousand Four)
Illustration of the book “Güneşle Ay Duymasın” (Erdem Publishing) 2004 (Two Thousand Four)
Ebristanbul - Anonymous (Ebristan Publishing) 2003 (Two Thousand Three)
AWARDS
Qualification Year
Ministry of Culture “15th State Turkish Embellishment Arts Contest illumination award. 2009 (Two Thousand Nine)
Directorate General of Foundations, “2008 Water Year” contest first place illustration award. 2008 (Two Thousand Eight)
ISMEK “2007 Mevlana Year” illumination honorable mention. 2007 (Two Thousand Seven)
SOLO EXHIBITIONS
Qualification Year
The Spirit Of The Street, Yeditepe Biennial, Installation Work,8 April -15 May,Balat, Istanbul 2018 (Two Thousand Eighteen)
Harmony, Cemal Reşit Rey Exhibition Hall, Istanbul 2017 (Two Thousand Seventeen)
For Istanbul’s Sake, Taksim Metro Exhibition Hall, Beyoglu, Istanbul 2017 (Two Thousand Seventeen)
Istanbul Dreams in Marbling Art, Zeytinburnu Cultural Centre, Istanbul, Turkey 2011 (Two Thousand Eleven)
From Ottoman to Our Day Art Gallery, Astoria, Mecidiyeköy, Istanbul, Turkey 2011 (Two Thousand Eleven)
Nun Art, Uskudar, Istanbul, Turkey 2010 (Two Thousand Ten)
Beyoglu Municipality Art Gallery, Beyoğlu, Istanbul, Turkey 2006 (Two Thousand Six)
Tarık Zafer Tunaya, Beyoglu, Istanbul, Turkey 2005 (Two Thousand Five)
Gallery Ebristan, Uskudar, Istanbul, Turkey 2004 (Two Thousand Four)
GROUP EXHIBITIONS
Qualification Year
‘Hello Spring’ Exhibition, Kartal Municipality, Exhibition Hall, Istanbul 2021 (Two Thousand Twenty-One)
Yeditepe Biennial, Simile(Fesubhanallah), Thematic exhibition, Stone From The Place, 31 March- 15 May,Hagia Sophia, Historical Peninsula Fatih, Istanbul 2018 (Two Thousand Eighteen)
Yeditepe Biennial, The Mediterranean Madrasahs, Fatih, Istanbul 2018 (Two Thousand Eighteen)
Meşk VIII, Traditional Art International Meetings, CKSM Kucukcekmece, Istanbul 2017 (Two Thousand Seventeen)
Bağlarbaşı Cultural Centre, Istanbul, Turkey 2013 (Two Thousand Thirteen)
“Meşk”, International Calligraphy, Miniature, Katı’, Illumination, Ceramics and Marbling Art Meeting III Istabul, Turkey 2012 (Two Thousand Twelve)
Ahenk, Beyoğlu Art Gallery, Istanbul, Turkey 2011 (Two Thousand Eleven)
Volunteering of Culture and Publicity Certificate Ceremony, Istanbul Congress Center, Turkey 2010 (Two Thousand Ten)
Islamic Arts Organization General Exhibition, Jeddah, Saudi Arabia 2010 (Two Thousand Ten)
Painting and Sculpture Museum, Ankara, Turkey 2009 (Two Thousand Nine)
Feshane Art Fair, Istanbul Water and Life, Anfa, Ankara, Turkey 2008 (Two Thousand Eight)
Darphane-i Amire, Istanbul Hagia Sophia Museum, Istanbul, Turkey 2007 (Two Thousand Seven)
Cemal Reşit Rey Exhibition Hall, Istanbul, Turkey 2007 (Two Thousand Seven)
Magic Brushes, Metro Cultural Centre, Taksim, Istanbul,Turkey 2006 (Two Thousand Six)
Ebristanbul, Islamic Arts Museum, Istanbul, Turkey 2005 (Two Thousand Five)
Fatih University, Istanbul, Turkey 2005 (Two Thousand Five)
United Nations Plaza, New York, USA 2005 (Two Thousand Five)
Yıldız Palace, Istanbul, Turkey 2005 (Two Thousand Five)
Metro Cultural Centre, Taksim, Istanbul, Turkey 2004 (Two Thousand Four)
Cemal Reşit Rey Exhibition Hall, Istanbul, Turkey 2003 (Two Thousand Three)
Decatur House Museum, Washington, USA 2003 (Two Thousand Three)
Tuze Art Gallery, Istanbul, Turkey 2002 (Two Thousand Two)
Cemal Reşit Rey Exhibition Hall, Istanbul, Turkey 2001 (Two Thousand One)
Tuze Art Gallery, Istanbul, Turkey 2001 (Two Thousand One)
Cemal Reşit Rey Exhibition Hall, Istanbul, Turkey 2001 (Two Thousand One)
Yıldız Palace, Istanbul, Turkey 2001 (Two Thousand One)

Bir yorum yaz